0168.5959.404
Call us Monday - Saturday: 10:30 am - 9:00 pm

Shopping Cart - ₫0.00

You have no items in your shopping cart.

Hướng dẫn tổng hợp

Đây là phần hướng dẫn sử web của shop cũng như cung cấp 1 số thông tin về cosmetic trong dota2.

I. Giới thiệu sử dụng web:

  1. Hướng dẫn tìm kiếm
  2. Hướng dẫn mua Item
  3. Các phương thức thanh toán
  4. Hỏi đáp thường gặp
  5. Chương trình thành viên
  6. Chương trình khuyến mãi
  7. Danh sách game khuyến mãi.

 

II. Kiến thức cơ bản về cosmetic / item trong dota2:

  1. Phân loại Item
  2. Phân loai unusual courier